รัฐบาลยันไม่มีสัญญาณเกิดเหตุรุนแรงในบ้านเมือง

สุวพันธุ์ ระบุ ยังไม่มีสัญญาณเกิดเหตุรุนแรงในบ้านเมือง ระบุการชุมนุมเรียกร้องเลือกตั้ง เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ย้ำรัฐบาลจะดูแลสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อย เดินหน้าสู่โรดแมปเลือกตั้ง

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประเมินความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ว่า แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของกิจกรรมพรรคการเมือง สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้ ซึ่งมีทั้งเรื่องที่พรรคการเมืองได้ดำเนินการไปแล้วและส่วนที่เรียกร้องให้ยกเลิกกฎ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ รัฐบาลและ คสช. ต้องพิจารณา ส่วนที่สอง คือการเคลื่อนไหวชุมนุมของบางกลุ่ม เพื่อเรียกร้องในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง เพราะอยู่ในห้วงเวลาใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งและการดำเนินการทางการเมืองในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติทางการเมือง และฝ่ายความมั่นคงได้ติดตาม ทำความเข้าใจและใช้หลักของกฎหมาย และใช้วิธีปฏิบัติให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยรัฐบาลมีหน้าที่นำพาประเทศให้เดินหน้าตามโรดแมป และดำเนินการต่างๆตามห้วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

นายสุวพันธุ์ กล่าวด้วยว่า จากการติดตามข้อมูลและรายงานต่างๆ ยืนยันว่ายังไม่มีสิ่งบอกเหตุ ว่าจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายเน้นการดูแลช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ประชาชน ปลอดภัยกจากนั้นหลังสงกรานต์จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ส่วนที่เดือนพฤษภาคมอาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เนื่องจากครบรอบการรัฐประหารนั้น จะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นหรือไม่ นายสุวพันธุ์ ยืนยันว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย เดินหน้าตามโรดแมปไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาลก็จะประเมินข้อมูลและเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ว่ามีใครเข้าร่วมและมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้คงไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ เพราะไม่ได้ร่วมอยู่ในงานด้านความมั่นคง แต่ทั้งนี้ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มองว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุที่มีความผิดปกติ หรือทำให้บ้านเมืองเดินไปไม่ได้.-สำนักข่าวไทย