ป้อมแผลงไฟฟ้า

นครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองที่มีป้อมปราการหลายแห่ง ด้วยถูกวางให้เป็นด่านป้องกันทางทะเลของราชอาณาจักรสยาม รวมทั้งป้อมแผลงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2358 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ณ ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เช่นเดียวกับป้อมอื่นๆ ในฝั่งเดียวกันที่ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไปหมดสิ้น ได้แก่ ป้อมมหาสังหาร ป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงและป้อมวิทยาคม

ป้อมแผลงไฟฟ้า ฐานทัพแห่งปากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนกำแพงทิศใต้มีลักษณะเด่นเป็นกำแพง 2 ชั้น ตรงกลางถมดินอัดแน่นเพื่อรับลูกกระสุนที่ยิงตกลงมา ภายในป้อมเชิงเทินตั้งปืนใหญ่และถนนชักลากปืนขึ้นบนเชิงเทิง ระหว่างป้อมฝั่งซ้ายและขวามีท่อนซุงขึงโซ่กั้นในด้วยยุทธวิธีโบราณทางทหารที่น่าศึกษา ต่อมาในภายหลัง รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมป้อมให้คืนสภาพดีและดัดแปลงเป็นป้อมทหารเรือของกองโรงเรียนทหารเรือที่ 3 และในพ.ศ.2514 ป้อมปราการอันองอาจแห่งนี้กลายเป็นสวนร่มครึ้มให้ชาวเมืองพระประแดงมาพักผ่อนหย่อนใจ จึงนับว่าป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นบ่อเกิดความสุขสงบของประชาชนมาทุกยุคทุกสมัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand